external image 342511844_6905ae3735_o.jpg

Verkko ja hallinto

Osallistu sivujen sisällön tuottamiseen. Kirjoita wikisivuille. Katso ja kuuntele ohje Kuinka kirjoitat wikiin

3.a Kirjalliset dokumentit | Vaihtoehtotehtävä 3.a: Kommentoi päättäjille suunnattua verkko-opetuksen puolustuspuhetta
Katsaus siihen, kuinka ops, tvt-strategiat, hankesuunnitelmat yms. voivat toimia tvt-opetuskäytön ja koulujen toimintakulttuurin kehittämisessä. Opetustointa ohjaavia asiakirjoja on yllättävän paljon. Tutustu johonkin uuteen tai syvenny tuttuuun. Pohdi erityisesti: ovatko nämä mainitut suunnitelmat irrallisia vai osana (sisällä ei erillisinä) koulun linjauksia ja strategioita?

3.b Jaettu asiantuntijuus
Koulu ja laajemmin kunnan sivistystoimi ovat asiantuntijayhteisöjä, joilla on hallussa suuri määrä tietoa ja kokemusta. Koulun toimintakulttuuri on pitkään tukenut itsenäistä työskentelyä. On kuitenkin asioita, joissa yhteistyö tuo selkeästi etua kaikille. Mikä on jaetun asiantuntijuuden asema tulevaisuudessa? Mitä se voisi olla tulevaisuudessa?

3.c Tulevaisuuden suunnittelu
Nykyisyys sisältää kaikki tulevaisuuden ainekset. Valintojen kautta luomme toivottua tulevaisuutta. Ilman omaa panosta tulevaisuuden luomisessa olemme pahimmillaan muiden vietävissä. Koulu on syvimmiltään aina tulevaisuustyötä. Millä tavalla tvt voi tukea matkaa kohti toivottua tulevaisuutta ja mikä se toivottu tulevaisuus voisi olla?