Tiivistelmä orientoivasta keskustelusta

Avoimet ja suljetut vekkoympäristöt


Paluu Avoimet ja suljetut ympäristöt -luentosivulle | Eija Honkasen loppupuheenvuoro keskustelussa | Paluu Orientoituminen -sivulle

Avoin oppimisympäristö
 • Avoimet ympäristöt ovat vierailijoille avoimia, mutta osallistumiseen tarvitaan rekisteröityminen.
 • Avoimuus tarkoittaa joustavaa oppimista, opiskelijakeskeisyyttä,tiedon jäsentämistä ja ajatteluprosessin tukemista
 • Avoimessa oppilas ottaa vastuun tuottamastaan tuotoksesta
 • Avoin on paikka nettierämaassa tai valtameressä..
 • Avoin verkkoympäristö on sellainen, jossa kuka tahansa kohdalle osuva voi päästä siellä olevia tietoja lukemaan, omaksumaan ja halutessaan kommentoimaan.
 • Avoimessa osallistujat valikoituvat sinne tavalla tai toisella ja joku asia yhdistää heitä.
 • “Tieto ei puoliinnu, kun se jaetaan” Mutta kuinka erottaa avoimissa ympäristöissä se “oikea tieto ja osaaminen” - jos kaikki on avointa, niin kontrolloiko sitä kukaan vai onko oppija tietotulvankeskellä yksin, vain ja ainoastaan oman harkintakykynsä varassa? Taitoisaalta, onko absoluuttisen oikeaa tietoa edes olemassa…
 • Avoimessa kyse on varmasti myöskin tietynlaisesta itsensä likoon pistämisestä…
 • Opiskelijalla on verkossa yhteisö, jolta voi pyytää apua - ja vastaavasti antaa sitä toisten kysyessä, on mielestäni vuorovaikutuksen kannalta erittäin hyvä asia!
 • Varsinainen oppi on saatava jotenkin niin että asiaa joutuu pureskelemaan ja käsittelemään muiden kanssa!
 • Oppimisprosessin näkyväksi tekeminen, että mahtaako sillä olla jotain tekemistä avoimen ympäristön kanssa, oma ja toisten oppiminen on prosessina näkyvissämuillekin, mutta onko sillä sitten tekemistä myös oppimismenetelmien kanssa, että avoimessa saa ajatuksia muualtakin
 • Avoin oppimisympäristö antaisi kaikillehalukkaille opiskelijoille mahdollisuuden oppia uuden asian juuri silloin kun se parhaiten sopii.
 • Avoimen hyötyjä opetuksessa on se, että joukko saattaa olla hyvinkin laaja ja heterogeeninen. Näin ollen asioiden näkökantoja on myös paljon, keskustelut voivat olla hedelmällisempiä ja yhteisöllinen oppiminen tehokkaampaa?
 • Avoimissa oppimisympäristöissä pyritään yksilöllisiin joustoihin, jolloin oppiminen on itseohjautuvaa ja missä ja milloin vain tapahtuvaa. Hankalinta on kuitenkin mielestäni ollut saada jokainen opiskelija motivoiduksi itseohjautuvaan työskentelyyn.

Suljettu oppimisympäristö
 • Suljettu ympäristö on turvallisempi, avoin on haasteellisempi hallita ….
 • Suljetussa verkkoympäristössä kaikki on paljon kontrolloidumpaa.
 • Suljetussa ympäristössä käyttäjä tunnistetaan ..
 • Parhaat oppimistulokset saadaan sopivalla annostuksella suljettua ja avointa, opettajajohtoista opetusta ja opiskelijoiden itsenäistä työskentelyä. Opiskelijan oma aktiivisuus on keskeistä.

Muita ajatuksia
 • Myös verkossa olevasta kurssista pitäisi mielestäni luoda aina “opettajansa näköinen”.
 • Oivaltaminen on ihanaa, jäljen jättäminen pitkäaikaismuistiin työlästä.
 • Tiedon hallussapitäminen ja ymmärtäminen ovat kaksi eri asiaa…
 • Miten tämä kaikki rönsyilevä pohdinta tulisi koota tai pitää hallussa..
 • ainakin jossain määrin opetettava asia on itse hallittava niin, että se on syvällä selkärangassa,ennen kuin sitä pystyy toiselle opettamaan….tällaista perinteistä opettaja-roolia ei taida verkkomaailmassa ollakaan. Eikä välttämättä tarvitsekaan…