Kurssin ryhmätehtävä

AHVENET-blogi | HAUET-blogi | KUHAT-blogi | MATEET-blogi
Ohjeet ryhmäblogiin: Kuvasarjana | Flash: Kirjaudu ja julkaise | Flash: Kommentoi | Bloggerin omat ohjeet
Puikkari-ohjausblogi

Ryhmätehtävä 1: tuutorparien löytäminen
Ryhmätehtävä 2: Aihe: Blogit ja tuutorointi. Toteutus : Kalaryhmissä Skypeily (sopiika yhteinen aika, joka sopii mahdollisimman monille).
Ryhmätehtävä 3: Aihe: Johdanto verkkopedagogiikkaan > tutustu verkkoaineistoon ja keskustele ryhmäblogissa

RYHMÄSI:
1. AHVENET: Tuulikki, Maarit, Kimmo, Jukka, Ville, Mikko, Leena
2. HAUET Heidi, Kristiina, Ritva T., Juha, Auli, Nina, Marjukka
3. KUHAT Tuula, Sami, Ritva E., Elisa, Tarja, Arja, Sini
4. MATEET Eeva, Eija, Timo, Raija, Elina, Maria, Margit