Kurssin suorittaminen - pelisäännöt

Paluu Kurssin ohjeet -sivulle

  • 7 opintopisteen toteutus
  • Lukion, ammatillisen toisen asteen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen opettajille
  • Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja on osallistujille maksutonta
  • Koulutuksen läpäisy edellyttää työskentelyn koulutuksen tavoitteiden mukaisesti. Jokainen kurssilainen määrittelee kurssin alussa omat tavoitteensa ohjauksen avulla ja peilaa kurssin lopussa tuloksia omiin tavoitteisiin. Kurssilla eri opiskelijat voivat luoda oman opintopolkunsa oman lähtötasonsa mukaan. Opiskelun polku kirjataan myös kurssista annettavaan todistukseen.

  • Koulutuksen keskeyttämismaksu on 200,-