verkkopeda.jpg

Verkkopedagogiikka-jaksolla koettua


Kurssilaisten ja ohjaajan havaintoja sekä verkon opetuskäytöstä että tästä kurssita. Opiskelemalla itse verkossa, kasvaa verkko-ohjaajana. Kasvu ei tapahdu automattisesti. On pysähdyttävä ja katsottava, kuinka toimittiin, mitä opittiin, mitä tehtäisiin toisin jatkossa.
Kooste PowerPoint-edistyksenä


Sama selaimella toistettavana esityksenä