3. Verkko ja hallinto TOP3

Paluu Ei aikaa tällä kurssilla -sivulle

TOP1), valitsee yhden asian, johon kurssiaineistosta löytyy apua omaan työhön (TOP2) ja sitten miettii, miten käyttää sitä juttua omassa työssään (TOP3), sitten täyttää reflektointilomakkeen, jossa raportoi nämä ja kertoo mitä kysymyksiä asia herätti

TOP1:
Miksi osallistuit kurssille? Vikkelät kalat antavat yhden yksinkertaisen tavoitteen, esim. mikä millikoko verkolle olisi sopiva, jotta heidän saataisiin pyydytettyä..
TOP2:
Mikä työväline innostaisi eniten työskentelemään verkossa?
TOP3:
Missä pienessä osiossa haluaisit soveltaa edellä olevaa työvälinettä ja miten ? Pikku suunnitelma osion tavoitteista, sopivista oppimistehtävistä, ryhmäytymisestä, keskustelun toteutuksesta, opettajan ohjauksesta, koosteiden tekemisestä ja palautteiden antamisesta...
TOP4:
Reflektointilomakkeen täyttäminen ja kysymyksiin vastaaminen (myös OPH)